Literatura

Renowacja mebli Kraków

Pozycje książkowe dla zainteresowanych tematem renowacji mebli i nie tylko:

Meble - naprawa i odnawianie
Swaczyna Irena

MEBLE OD STAROŻYTNOŚCI DO WSPÓŁCZESNOŚCI
1. Starożytność
Meble egipskie
Meble greckie
Meble rzymskie

2. Wczesne średniowiecze
Meble bizantyjskie
Meble romańskie

3. Gotyk

4. Renesans

5. Barok
Meble francuskie
Meble angielskie
Meble polskie

6. Klasycyzm
Meble francuskie
Meble angielskie
Meble polskie

7. Biedermeier

8. Historyzm

9. Inne kierunki w meblarstwie XIX i XX wieku
Meble windsorskie
Meble Thoneta
Meble Art and Crafts
Meble secesyjne
Meble Shakersów
Meble Art Deco
Meble zakopiańskie
Meble Bauhausu
Meble de Stijl
Meble Warsztatów Krakowskich i Spółdzielni „Ład"

10. Wzornictwo przemysłowe i najnowsze tendencje w meblarstwie

TECHNIKI KONSERWATORSKIE STOSOWANE W MEBLARSTWIE
I. Wpływ czynników abiotycznych i biotycznych na trwałość mebli
1. Czynniki abiotyczne
Czynniki klimatyczne
Czynniki chemiczne
Czynniki fizykomechaniczne

2. Czynniki biotyczne
Owady żerujące w drewnie i ich zwalczanie
Owady żerujące w tapicerce i ich zwalczanie
Grzyby i ich zwalczanie

II. Zasady konserwacji mebli

III. Prace stolarskie
1. Narzędzia stolarskie
Narzędzia do piłowania
Narzędzia do strugania
Narzędzia do dłutowania
Narzędzia do wiercenia
Narzędzia do wyrównywania i wygładzania
Przyrządy do mierzenia, trasowania i mocowania


 

2. Pomieszczenia warsztatowe

3. Typy konstrukcji mebli i sposoby wykonywania najczęściej spotykanych połączeń oraz elementów mebli

4. Klejenie połączeń

5. Okleinowanie powierzchni

6. Naprawa uszkodzonych powierzchni drewna i okleiny

7. Naprawa pęknięć i odkształceń

8. Usuwanie skorodowanych gwoździ i wkrętów

9. Intarsjowanie i inkrustowanie

10. Uzupełnianie ubytków i uszkodzeń rzeźby

IV. Wykańczanie powierzchni mebli
1. Wybielanie i odżywiczanie drewna

2. Barwienie drewna
Barwniki do drewna
Barwienie powierzchniowe
Barwienie wgłębne

3. Naprawa i nakładanie powłok
Odświeżanie i naprawa starych powłok
Wykańczanie powierzchni olejem
Wykańczanie powierzchni woskiem
Wykańczanie powierzchni werniksem
Wykańczanie powierzchni politurą
Wykańczanie przezroczyste mebli współczesnych
Wykańczanie kryjące mebli zabytkowych
Wykańczanie kryjące mebli współczesnych

4. Renowacja powierzchni wykończonych techniką pozłotniczą
Narzędzia pozłotnicze
Techniki pozłotnicze

V. Naprawa i odnawianie wyrobów tapicerskich
1. Narzędzia tapicerskie

2. Wzmacnianie podłoży i sznurowań tapicerskich
Naprawa wyrobów niesprężynowych
Naprawa wyrobów sprężynowych

3. Czyszczenie i wywabianie plam
Czyszczenie tkanin
Wywabianie plam na tkaninach

4. Naprawa uszkodzonych wyplotów siedzisk i oparć

VI. Odświeżanie okuć i marmurów
1. Odświeżanie okuć

2. Czyszczenie marmurów

PRZYKŁADY PRAC KONSERWATORSKICH
1. Szafka do stojącego zegara (przełom XIX/XX wieku)
2. Stół rokokowy (pierwsza połowa XVIII wieku)
3. Kanapa w stylu biedermeier (pierwsza połowa XIX wieku)
4. Stolik klasycystyczny (druga połowa XVIII wieku)
Wykaz literatury

Konserwacja mebli zabytkowych Sękowski Janusz


Wydanie drugie poprawione pierwszej w kraju książki, która całościowo opisuje poszczególne etapy prowadzenia prac konserwatorskich w zabytkowych meblach wraz z podaniem technik, narzędzi i potrzebnych materiałów konserwatorskich. Dokładnie omówiono następujące zagadnienia: demontaże, naprawy konstrukcyjne, naprawy i uzupełnienia małych elementów, walka ze szkodnikami, wzmacnianie wewnętrznej struktury zniszczonych elementów, zasady montażu konserwowanego mebla, uzupełnianie ubytków powierzchni zewnętrznych po szkodnikach i po drobnych uszkodzeniach, naprawy powierzchni zewnętrznych wykonanych z drewna litego, naprawy powierzchni okleinowanych, okleinowanie, intrasje, inkrustacja, rzeźbienie w drewnie, zdejmowanie starych powierzchni wykończeniowych z konserwowanych mebli, szlifowanie, barwienie drewna, pozłotnictwo i laka w meblarstwie, lakierowanie, woskowanie, politurowanie, konserwacja okuć. Dodatkowo książka została wyposażona w informacje związane z prowadzeniem dokumentacji konserwatorskiej oraz planowaniem kolejności i zakresu prac. Odnajdziemy tu liczne szkice, 77 ilustracji i 8 fotografii kolorowych i czarno-białych.

SPIS TREŚCI

WSTĘP

1. UWAGI WSTĘPNE

1.1. Zasady postępowania konserwatorskiego
1.2. Ponadczasowe metody obróbki drewna (przecinanie i szlifowanie)
1.3. Materiały o charakterze odwracalnym
1.4. Ekonomia postępowania konserwatorskiego
1.5. Dokumentacja, porządek prac i sezonowanie

2. NARZĘDZIA

2.1. Narzędzia tradycyjne
2.2. Narzędzia współczesne

3. MATERIAŁY DO REKONSTRUKCJI KONSERWATORSKICH

3.1. Gromadzenie i przechowywanie materiałów
3.2. Materiały drzewne
3.2.1. Rodzaje i gatunki drewna
3.2.2. Materiał lity
3.2.3. Okładziny z drewna

4. KLEJE I KLEJENIE DREWNA

5. DEMONTAŻE

5.1. Demontaże mechaniczne
5.2. Demontaże — metody chemiczne i cieplne
5.3. Usuwanie starych gwoździ i wkrętów oraz zdejmowanie okuć
5.4. Demontaże i montaże fragmentów płycinowych i oszklenia

6. NAPRAWY KONSTRUKCYJNE

6.1. Wzmacnianie połączeń konstrukcyjnych
6.2. Naprawa wewnętrznych elementów konstrukcyjnych
6.3. Naprawy zewnętrznych elementów konstrukcyjnych
6.4. Kołkowanie połączeń
6.5. Naprawy i pasowanie połączeń meblowych
6.6. Naprawa pęknięć konstrukcyjnych
6.7. Naprawa wypaczeń
6.8. Drewniane zamki
6.9. Dorabianie całych elementów
6.9.1. Naprawy szuflad i tyłów w meblach skrzyniowych
6.9.2. Naprawy konstrukcyjne pod okleinowanie
6.9.3. Rekonstruowanie zewnętrznych elementów konstrukcyjnych

7. NAPRAWY I UZUPEŁNIENIA MAŁYCH ELEMENTÓW

7.1. Uzupełnianie małych uszkodzeń
7.2. Rekonstruowanie listew profilowych
7.3. Rekonstruowanie gzymsów
7.4. Rekonstrukcje małych elementów

8. SZKODNIKI DREWNA I WALKA Z NIMI

8.1. Szkodniki drewna
8.2. Grzyby rozwijające się na drewnie
8.3. Impregnacje środkami chemicznymi
8.4. Metody cieplne
8.5. Ługowanie drewna

9. WZMACNIANIE WEWNĘTRZNEJ STRUKTURY ZNISZCZONYCH ELEMENTÓW

9.1. Iniekcyjne nasycanie roztworami wzmacniającymi
9.2. Roztwory wzmacniające

10. ZASADY MONTAŻU KONSERWOWANEGO MEBLA

10.1. Zakres montażu wstępnego
10.2. Pasowanie elementów ruchomych

11. UZUPEŁNIANIE UBYTKÓW POWIERZCHNI ZEWNĘTRZNYCH PO SZKODNIKACH I PO DROBNYCH USZKODZENIACH

11.1. Uzupełnienia klejem stolarskim
11.2. Uzupełnienia woskiem
11.3. Uzupełnienia twarde

12. NAPRAWY POWIERZCHNI ZEWNĘTRZNYCH WYKONANYCH Z DREWNA LITEGO

12.1. Drobne naprawy powierzchni z drewna litego
12.2. Wstawianie uzupełnień powierzchniowych z materiału litego

13. NAPRAWY POWIERZCHNI OKLEINOWANYCH

13.1. Wklejanie zachowanych fragmentów
13.2. Uzupełnienia okleiny od krawędzi powierzchni
13.3. Pęknięcia okleiny, wypukłości i kirsznery
13.4. Naprawy oklein w środku powierzchni
13.5. Naprawy okleiny w powierzchniach formatkowych
13.6. Wymiana kluczynek
13.7. Naprawy wykonywane w obłogu

14. OKLEINOWANIE

14.1. Przygotowanie okleiny i powierzchni do okleinowania
14.2. Okleinowanie jednym listkiem okleiny
14.3. Okleinowanie dwoma listkami okleiny
14.4. Okleinowanie kilkoma listkami okleiny
14.5. Okleinowanie w częściowych rekonstrukcjach
14.6. Okleinowanie powierzchni półokrągłych
14.7. Okleinowanie rantów powierzchni meblowych

15. OKLEINOWANIE POWIERZCHNI OBŁOGIEM

16. INNE WYKORZYSTANIE OKLEINY I OBŁOGU

17. WZORY POWIERZCHNIOWE WYKONYWANE W OKLEINIE

18. INTARSJE

18.1. Techniki wykonywania intarsji
18.2. Rekonstrukcje intarsji

19. INKRUSTACJA

19.1. Techniki wykonywania inkrustacji
19.2. Rekonstrukcje inkrustacji
19.3. Naprawy oryginalnych fragmentów inkrustacji
19.4. Uzupełnianie inkrustacji materiałami zastępczymi

20. RZEŹBIENIE W DREWNIE

20.1. Drobne uzupełnienia rzeźbień
20.2. Narzędzia do rzeźbienia w drewnie
20.3. Prace rzeźbiarskie w drewnie
20.4. Grawerowanie w drewnie

21. ZDEJMOWANIE STARYCH POWIERZCHNI WYKOŃCZENIOWYCH Z KONSERWOWANYCH MEBLI

21.1. Mechaniczne usuwanie starych powierzchni
21.2. Usuwanie starych powierzchni za pomocą rozpuszczalników
21.3. Chemiczne usuwanie starych powierzchni
21.4. Usuwanie politury z jednej części mebla

22. OSTATECZNE PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI ZA POMOCĄ SZLIFOWANIA
23. BARWIENIE DREWNA

23.1. Wybielanie, wywabianie plam i odżywiczanie powierzchni drewnianych
23.2. Barwniki stosowane do drewna
23.3. Barwienie drewna
23.3.1. Barwienie całej powierzchni mebla
23.3.2. Barwienie wgłębne drewna
23.3.3. Barwienie fragmentaryczne drewna
23.3.4. Barwienie powierzchni intarsjowanych

24. FARBY W KONSERWACJI MEBLI

25. POZŁOTNICTWO I LAKA W MEBLARSTWIE

26. ZASADY POSTĘPOWANIA Z MEBLAMI TAPICEROWANYMI

27. LAKIEROWANIE

28. HISTORIA POWŁOK WYKOŃCZENIOWYCH

29. WOSKOWANIE POWIERZCHNI MEBLOWYCH

29.1. Przygotowanie powierzchni
29.2. Woski
29.3. Nakładanie i wykańczanie powierzchni woskowanych

30. POLITUROWANIE

30.1. Konserwacja i naprawy powierzchni politurowanych
30.2. Tampony do politurowania
30.3. Politura
30.4. Pełny proces politurowania
30.5. Politurowanie małych fragmentów mebli
30.6. Dodatkowe informacje o politurowaniu
30.7. Wykańczanie powierzchniowe wnętrz meblowych

31. REKONSTRUKCJA WYKŁADEK ZE SKÓRY LUB MATERIAŁU NA BLATACH MEBLI

32. KONSERWACJA OKUĆ

32.1. Okucia żelazne i stalowe
32.2. Okucia brązowe i mosiężne
32.3. Powtórne montowanie okuć

33. FAŁSZERSTWA MEBLI ZABYTKOWYCH

BIBLIOGRAFIA DODATKOWA

RYSUNKI

FOTOGRAFIE

Renowacja mebli Kraków


Renowacja mebli i starych przedmiotów
Diaz Pilar


Wstęp

Rozdział 1
Sposób postępowania i materiały
Czyszczenie drewna
Uszkodzenia i naprawa
Barwniki do drewna
Sztuczne patyny
Wykończenia drewna
Czyszczenie metali
Uszkodzenia przedmiotów z metalu
Polerowanie i ochrona metali

Rozdział 2
Projekty
Biurko. Usuwanie zabrudzeń
Żelazko. Usuwanie rdzy
Etażerka. Usuwanie próchnicy drewna i rekonstrukcja
ubytków drewna
Żyrandol. Czyszczenie mosiądzu
Maszyna do szycia. Usuwanie farby
Staromodna waga. Usuwanie wgnieceń
Okrągły stolik. Wymiana okleiny
Ogrodowa latarenka. Naprawa metalowych detali
Skrzynia. Sztuczne patyny
Podręczny stolik. Naprawa pęknięć i odświeżenie politury
Kwietnik z ornamentem. Ścieranie drewna i malowanie
Krzesło. Sklejanie nadwyrężonych elementów
Stary młynek do kawy. Rekonstrukcja części metalowych
Miedziana misa. Lutowanie na zimno
Ozdobna rama z okuciami. Odnawianie polichromii

Podziękowania


Zabytkowe i staromodne przedmioty, używane niegdyś na co dzień przez naszych dziadków, stanowią świadectwo stylu ich życia, często całkowicie odmiennego od tego, które prowadzimy dzisiaj. Starą lampę, żelazko, młynek do kawy, biurko lub elegancką etażerkę możesz ocalić od zapomnienia, odnawiając je domowymi sposobami.
Pokazano tu, w jaki sposób przywrócić świetność starym przedmiotom i meblom wykonanym z metalu lub drewna, zachowując jednocześnie ich pierwotną funkcję, oryginalny kształt i wydobywając właściwości materiału, z którego są zrobione. Dzięki prostym zabiegom można sprawić, że stare przedmioty odzyskają dawny blask i utraconą funkcjonalność. Będą także niepowtarzalną dekoracją wnętrza. Podsunięte tu zostały sposoby postępowania ze starymi przedmiotami: jak oczyścić drewno czy tez elementy metalowe, naprawić drobne uszkodzenia, jakich używać barwników do drewna, jak chronić metale i zapobiegać rdzy.

Renowacja mebli Kraków

Meble              
Montenegro R.

Wprowadzenie
OD ŚWIATA ANTYCZNEGO DO ŚREDNIOWIECZA
Chronologia epok i stylów
RENESANS I MANIERYZM
STYL ELŻBIETAŃSKI
STYL LUDWIKA XIII
BAROK
STYL LUDWIKA XIV
STYL WILHELMA I MARII
Wnętrza XVI i XVII wieku
STYL KRÓLOWEJ ANNY I WCZESNY OKRES GEORGIAŃSKI
STYL LUDWIKA XV
CHIPPENDALE
MODA NA CHINOISERIE
KLASYCYZM I REGENCJA
Cechy klasycyzmu i regencji
STYL LUDWIKA XVI
Cechy stylu Ludwika XVI
DYREKTORIAT
Cechy stylu dyrektoriatu
Osiemnastowieczne wnętrza
  EMPIRE I RESTAURACJA
Cechy empiru i restauracji
MEBLE AMERYKAŃSKIE
BIEDERMEIER
STYL LUDWIKA FILIPA I DRUGIEGO CESARSTWA
Cechy stylu Ludwika Filipa i Drugiego Cesarstwa
HISTORYZM I EKLEKTYZM
STYL WIKTORIAŃSKI
Dziewiętnastowieczne wnętrza
SECESJA
Cechy secesji
ART DECO
Cechy art deco
MEBLE NOWOCZESNE
Cechy mebli nowoczesnych
Wnętrza XX wieku
Indeks
 Omówione tu zostały wszelkie epoki i style w meblarstwie. Nacisk położono tu na istotne, oraz charakterystyczne dla każdego stylu elementy.Książka opisuje nie tylko formy i kształt, ale również techniki konstrukcyjne oraz materiały użyte do produkcji mebli w danym okresie.Książka zawiera ponad 400 reprodukcji i rysunków.
Renowacja mebli Kraków

Francisco Asensio                      
Tytuł: MEBLE STYLOWE TOM I, TOM II


TOM I
I
NDEKS TEMATYCZNY
Rodzaje mebli zawarte w indeksie tematycznym:
Biblioteka (szafa biblioteczna)
Biurko (bureau)
Boazeria
Fotel
Gabinet
Jadalnia
Kabinet
Kanapa
Kominek
Komoda
Konsola
Kredens
Krzesło
Łóżko (łoże)
Meble kościelne
Meble okrętowe
Meble pomocnicze i różne
Meble z wikliny
Meble z żelaza (kutego lub lanego)
Salon
Sekretarzyk
Sekretera
Serwantka
Skrzynia
Stół
Sypialnia
Szafa
Taboret
Tkaniny obiciowe
Trumeau
Zegar stojący

OD WYDAWCY
MEBLE W HISTORII
Meble podstawowe
Egipt
Grecja
Rzym
Meble Romańskie
Gotyk
Renesans
Barok
Klasycyzm
Romantyzm
WYBRANE MEBLE STYLOWE
Kilkaset wspaniałej jakości zdjęć i szkiców
  TOM II
GATUNKI DREWNA
Amarant
Bois de roi
Brzoza
Buk
Bukszpan
Cedr
Czereśnia
Dąb
Dąb zimozielony
Drzewo cytrynowe
Głóg
Heban
Jesion
Kasztanowiec
Mahoń
Okume
Olcha
Oliwka
Orzech
Palisander
Palo Brasil (odmiana palisandru)
Palo Rosa (odmiana palisandru)
Palo Santo (odmiana palisandru)
Sosna
Sykomora (jawor)
Wiąz
SŁOWNIK TERMINÓW
WYBRANE MEBLE STYLOWE
Kilkaset wspaniałej jakości zdjęć i szkiców
TKANINY OBICIOWE
WYKAZ PRODUCENTÓW MEBLI STYLOWYCH

Głównym celem, było przedstawienie możliwie jak największej liczby mebli produkowanych w Europie reprezentujących różne style historyczne. W oparciu o ilustracyje przedstawiono ponadto słownik terminologiczny oraz plansze z rysunkami i przekrojami. Książka przeznaczona jest szczególnie do specjalistów w świecie meblarskim. Ze względu na informacyjny charakter może ona również zainteresować wszystkich żywiących szczególne upodobanie do mebli tradycyjnych.
Renowacja mebli Kraków
Meble gdańskie od XVI do XIX wieku", Betlejewska Czesława

Wstęp 9
Cechy stolarskie 12
Meblarstwo późnogotyckie 17
Renesansowe meble i wnętrza 34
Meble i wnętrza barokowe 62
Meble i wnętrza rokokowe 100
Meble w XIX wieku 125
Bibliografia 177
Aneks 180
Zusammenfassung 191
Spis ilustracji 194
Autorzy ilustracji 204

W dziejach meblarstwa Europy północnej meble gdańskie zajmują miejsce wybitne. Wysokie wartości estetyczne i użykowe sprawiały, że meble gdańskie zawsze budziły duże zainteresowanie.

Szczegółowa charakterystyka mebli gdańskich, kościelnych i domowych oraz ich przemian od późnego gotyku po eklektyzm końca XIX w. Co je łączy z meblami tworzonymi na północy i zachodzie Europy, co je od nich różni? Rzecz jest napisana kompetentnym, ale prostym językiem, bogate i kolorowe ilustracje wspomagają naszą wyobraźnię. Dołączone aneksy zawierają spisy członków cechów rzemieślniczych. Publikacja wydana wspólnie z Muzeum Narodowym w Gdańsku.


Technologia Meble tapicerowane Produkcja rzemieślnicza i naprawa"
1. Wiadomości wstępne dotyczące wyrobów tapicerowanych
1.1. Rys historyczny
1.2. Cele produkcji wyrobów tapicerowanych i ich rodzaje
1.3. Ogólne wiadomości o meblach tapicerowanych wytwarzanych w warunkach rzemieślniczych
1.4. Podział mebli tapicerowanych
1.5. Podstawowe pojęcia z zakresu konstrukcji i technologii tapicerowania
1.6. Niektóre cechy funkcjonalno-użytkowe i estetyczne mebli tapicerowanych
1.7. Prace dekoratorskie
1.8. Technologia i jej powiązanie z praktyczną nauką zawodu

2. Pracownia tapicerska
2.1. Informacje wstępne
2.2. Wymagania lokalowe
2.3. Wyposażenie pracowni w narzędzia i przybory
2.4. Charakterystyka prac w warsztacie tapicerskim
2.5. Organizowanie stanowiska roboczego i wymagania bezpieczeństwa przeciwpożarowego

3. Omówienie konstrukcji wyrobów i prac przygotowawczych wykonywanych w tapicerni
3.1. Elementy i podzespoły typowych mebli tapicerowanych
3.2. Przygotowanie materiałów
3.2.1. Materiały na warstwę podtrzymującą
3.2.2. Materiały na warstwę sprężynującą
3.2.3. Materiały na warstwę wyściełającą
3.2.4. Materiały obiciowe (pokryciowe)
3.2.5. Obliczanie zapotrzebowania na materiały
3.2.6. Zasady obrysu tkanin według wzorników
3.2.7. Sporządzenie wzorników
3.3. Okucia i łączniki
3.4. Kleje do łączenia materiałów tapicerskich
3.5. Łączenie za pomocą szycia
3.5.1. Szycie ręczne
3.5.2. Szycie maszynowe

4. Wykonywanie warstwy podtrzymującej
4.1. Warstwa podtrzymująca twarda
4.2. Warstwa podtrzymująca elastyczna
4.3. Warstwa podtrzymująca sprężynująca


 

5. Tapicerka z warstwą sprężynującą z pojedynczych sprężyn sznurowanych
5.1. Wiadomości wstępne
5.2. Dobór i przygotowanie sprężyn
5.3. Mocowanie sprężyn tapicerskich
5.4. Sposoby sznurowania sprężyn
5.5. Sznurowanie sprężyn obudowanych
5.6. Sznurowanie sprężyn nie obudowanych
5.7. Sznurowanie sprężyn w oparciach i poręczach
5.8. Mocowanie drutu krawędziowego
5.9. Warstwa wyściełająca i obiciowa
5.9.1. Warstwa wyściełająca zasadnicza
5.9.2. Warstwa wyściełająca uzupełniająca i obiciowa
5.9.3. Organizacja pracy i podstawowe zasady bhp
5.10. Mocowanie okuć i podnośników

6. Tapicerka z warstwą sprężynującą z gotowych formatek
6.1. Formatki typu szlarafia
6.2. Formatki typu bonnell
6.3. Warstwy z materiałów elastycznych
6.4. Warstwy sprężynujące z woreczków sprężynowych
6.5. Formatki koszyczkowe
6.6. Sposoby mocowania formatek
6.7. Wykonywanie warstwy wyściełającej zasadniczej i uzupełniającej
6.8. Mocowanie pokryć dekoracyjnych zewnętrznych
6.9. Tapicerowanie bezsprężynowe

7. Tapicerowanie mebli stylowych
7.1. Wiadomości wstępne
7.2. Organizacja pracy
7.3. Kolejność wykonywania operacji i czynności technologicznych

8. Naprawy i renowacja mebli tapicerowanych
8.1. Powstawanie uszkodzeń
8.2. Naprawy warstw tapicerskich

9. Ocena jakości wyrobów tapicerowanych
9.1. Gatunki mebli tapicerowanych
9.2. Kontrola jakości
9.3. Badania wytrzymałościowe mebli tapicerowanych

10. Inne prace tapicerskie
10.1. Tapicerowanie drzwi
10.2. Mocowanie wykładzin i chodników

11. Kalkulacja robót tapicerskich i dokumentacja warsztatowa
11.1. Wiadomości wstępne
11.2. Ustalenie pracochłonności i kosztów zużycia materiałów
11.3. Ustalenie kosztów robocizny i utrzymania zakładu
11.4. Dokumentacja warsztatowa w zakładzie tapicerskim

Wykaz literaturyKsiążka przeznaczona dla uczniów szkoły zasadniczej, zawód: tapicer. Polecamy ją również uczestnikom kursów organizowanych przez ZDZ oraz pragnącym podjąć działalność gospodarczą w branży tapicerskiej.r prezentuje w niej wyposażenie tapicerskiego warsztatu usługowego, omawia ręczne wykonywanie operacji technologicznych, wykonywanie luźnych wyrobów tapicerskich, tapicerowanie mebli, ich naprawę i renowację. Podaje też podstawowe wiadomości o sposobach rozliczeń materiałów i kalkulacji robót tapicerskich.


W książce omówiono m.in.: teoretyczne aspekty problematyki konserwatorskiej mebli w literaturze przedmiotu; powstanie mebla i jego użytkowanie; początki meblarstwa - genezę procesu wytwórczego; współzależności funkcji, konstrukcji i dekoracji jako rezultat procesu wytwórczego; tradycyjne meblarstwo rękodzielnicze; meblarstwo epoki przemysłowej; użytkowanie mebli i ich funkcje symboliczne; meble jako temat refleksji estetycznej; meble dawne jako znaki pamięci; status mebli dawnych i jego przemiany w okresie do epoki oświecenia; meble dawne jako znaki pamięci podczas rewolucji francuskiej; meble dawne jako zabytki w wieku XIX; użyteczność i znaczenie - przemiany statusu kulturowego mebli dawnych w XX wieku; kwestia autentyzmu mebli zabytkowych w kontekście ich problematyki konserwatorskiej.

Stylowe meble, szkło, ceramika, srebra, zegary...
WPROWADZENIE

Wybór materiałów
Styl i forma
Dekoracja i ornament

DATOWANIE ANTYKÓW
Meble
Datowanie na podstawie materiałów
Datowanie na podstawie konstrukcji
Ceramika
Kształt
Dekoracja i materiał
Znaki wytwórni
Znaki podszkliwiane i odciskane
Kraj pochodzenia
Szkło
Srebra
Wyroby metalowe
Miscellanea
Mechanizmy precyzyjne
Oświetlenie
Matriały

BAROK I ROKOKO
Pierwsze przejawy luksusu
Początki manieryzmu
Manieryzm w Anglii i Holandii
Okrzepnięcie Manieryzmu
Pionierski duch
Galeria kolekcjonera
Kabinety
Kredensy i skrzynie
Krzesła
Szklane puchary
Srebrne czarki typu porringer
Srebrne łyżki
Srebrne puchary do win
Słoje apteczne
Ceramika codzienna
Tapiserie i hafty
Wyroby dekoracyjne
Przewodnik po detalach
Meble
Srebra
Szkło
Tkaniny

CEREMONIALNY PRZEPYCH
Projekt Wersalu
Chwała Króla
Emigracja francuskich rzemieślników
Holenderski dobrobyt kupiecki
Styl Wilhelma i Marii
Galeria kolekcjonera
Meble skrzyniowe
Kabinety
Kredensy i skrzynie
Krzesła
Szklane karafki i flasze
Szkło leśne
Szklanice z kolorowego szkła
Czarki
Srebrne lustra
Srebrne kufle
Naczynia do herbaty
Dzbanki
Zegary
Przewodnik po detalach
Meble
Srebra
Szkło

REGENCJA I PALLADIANIZM
Swobodniejszy styl we Francji
Palladiańskie odrodzenie w Wielkiej Brytanii
Wnętrza Williama Kenta
Styl Królowej Anny
Galeria kolekcjonera
Stoły
Krzesła
Sekretery
Meble skrzyniowe
Szklane puchary
Kieliszki typu „amen”
Puchary dwuuszne
Dzbanki do kawy
Sosjerki
Dekoracyjne naczynia stołowe
Hausmalerei
Serwis Łabędzi Bruehla
Brytyjskie wyroby ceramiczne
Ramy do obrazów i luster
Przewodnik po detalach
Meble
Dekoracja powierzchni
Srebra
Ceramika codzienna

FIGLARNA RÓŻNORODNOŚĆ
Rokoko we Francji
Styl Ludwika XV
Rokoko w Niemczech, we Włoszech i w Anglii
Odejście od frywolności
Galeria kolekcjonera
Stoliki
Stoliki do pisania i sekretery
Komody
Meble do siedzenia
Szklanki i kielichy
Świeczniki
Epergnes
Puchary dwuuszne
Buliery
Ceramika codzienna
Wyroby dekoracyjne
Ozdobne detale
Dzbanki z kremowego fajansu
Przewodnik po detalach
Meble
Dekoracja powierzchni
Srebra
Ceramika

OPOWIEŚĆ O CHIPPENDALE'U
Wzorniki
Początki stylu Chippendale w Ameryce
Amerykańskie innowacje
Galeria kolekcjonera
Komody
Meble tapicerowane
Stoły
Krzesła
Szafy biblioteczne i sekretery
Meble do pisania
Łóżka
Lustra
Kieliszki do wina
Przewodnik po detalach
detale chinoiserie
Ornamenty w stylu francuskim

KLASYCYZM
Styl rzymski
Styl Adamów
Klasycyzm we Francji
Klasycyzm w Ameryce
Styl Hepplewhite’a
Galeria kolekcjonera
Komody
Meble zdobione laką
Stoliki ze złoconego drewna
Oświetlenie
Krzesła do jadalni
Meble tapicerowane
Kieliszki do wina
Szkła stołowe
Srebrna zastawa stołowa
Serwisy do herbaty i kawy
Królewska zastawa stołowa
Ceramika dekoracyjna
Zdobnictwo w stylu Piranesiego
Wazy
Przewodnik po detalach
Srebra i ceramika
Meble
Sceny w stylu rzymskim

STYL GRECKI
Styl Dyrektoriatu we Francji
Thomas Hope
Styl grecki w Ameryce
Galeria kolekcjonera
Gerydony
Stoły do gier
Fotele o detalach zoomorficznych
Krzesła do jadalni
Komody
Sekretery
Karafki
Kielichy typu rummer
Szklane żyrandole
Srebrne puchary z nakrywkami
Ceramika codzienna
Porcelana neapolitańska
Przewodnik po detalach
Meble
Porcelana, srebra i złocony brąz
Ornamenty dwu i trój wymiarowe
 

SZERSZE INTERPRETACJE KLASYCYZMU
Styl regencji
Biederemeier
Oświetlenie i wygoda
Galeria kolekcjonera
Stoliki karciane z okresu regencji
Stoliki okolicznościowe
Meble do jadalni
Krzesła do jadalni
Meble tapicerowane
Szezlongi
Sekretery
Gerydony
Wiedeńskie szkła biedermeierowskie
Szkła szlifowane
Naczynia dekoracyjne
Luksusowe zastawy stołowe
Świeczniki ceramiczne
Figurki Murzynków
Przewodnik po detalach
Kanapy i krzesła
Stoły
Styl namiotowy

POŁOWA XIX WIEKU
Neorokoko i neogotyk
Inspiracja przeszłością
Spojrzenie w przyszłość
Ekstrawaganckie detale
Neorokoko
Neogotyk
Style eklektyczne
Galeria kolekcjonera
Krzesła i ławy
Stoły i biurka
Meble skrzyniowe
Meble tapicerowane
Biurka
Szklanki i puchary
Wazony ze szkła
Herbatnice
Wazony porcelanowe
Świeczniki
Ceramiczne serwisy obiadowe
Talerze dekoracyjne
Przewodnik po detalach
Motywy i techniki zdpbnicze
Krzesłą
Ornamenty architektoniczne
Stoły

EPOKA MASZYN
Epoka gazu i metalu
Wpływ wystaw światowych
Wzrost zainteresowania sztuką dekoracyjną
Galeria kolekcjonera
Meble z giętego drewna
Meble Beltera
Biurka
Meble do prezentacji
Meble z papier mache
Ceramiczne wazony i koszyczki
Meble z figurami zwierząt
Ceramika dekoracyjna
Popiersia i posążki postaci historycznych
Figurki z porcelany
Porcelana sewrska
Przyciski do papieru
Szkła kameowe i artystyczne
Szkła czeskie
Żyrandole
Srebra z dekoracją realistyczną
Alegoryczne brązy francuskie
Metalowe przedmioty dekoracyjne
Francuskie brązowe figurki
Zegary powozowe
Garnitury z zegarem
Barometry
Zegary kominkowe
Przewodnik po detalach
Wpływy dekoracji
Motywy japońskie zoomorficzne
Wyroby z ceramiki, szkła i metalu
Meble
Lustra
Lampy

EPOKA WZORNICTWA
Ruch Arts and Crafts
Styl Arts and Crafts
Wpływ Arts and Crafts
Galeria kolekcjonera
Stoły
Kredensy typu sideboard
Meble wypoczynkowe
Krzesła
Meble skrzyniowe i kabinety
Ceramika o formach organicznych
Szkła
Ceramika mauretańska
Lampy stołowe
Srebra zdobione emalią
Srebra użytkowe
Przewodnik po detalach
Tkaniny
Szkło, ceramika i wyroby metalowe
Dekoracja rzeźbiona i płaska
Krzesła
Meble

SECESJA
Formy o motywy secesyjne
Formowanie się stylu
Galeria kolekcjonera
Meble skrzyniowe
Stoły
Fortepiany
Szafy
Sekretery
Krzesła
Wazony ceramiczne
Ceramika użytkowa
Wazony ze szkła
Lampy stołowe
Brązowe lampy figuralne
Lampy stojące
Zegary i srebrne czarki
Biżuteria
Cyna plakaty
Inne sztuki graficzne
Tkaniny
Przewodnik po detalach
Szkło i ceramika
Plakaty
Dekoracja
Wyroby z metalu

NARODZINY MODERNIZMU
Styl Art Deco
Nowoczesna praktyczność
Pierwszy przemysłowy szyk
Luksusowe przedmioty osobiste
Galeria kolekcjonera
Meble metalowe
Biurko w stylu art deco
Krzesła
Szezlongi
Drewno gięte i laminowane
Stół do jadalni
Meble użytku codziennego
Powrót stylów historycznych
Szafki
Kabinety
Barki koktajlowe
Szklane wazony
Flakoniki do perfum
Shakery
Srebra użytkowe
Ceramika użytkowa
Inne wyroby ceramiczne
Wazony ceramiczne
Przedmioty osobiste
Lampy stołowe
Lampy sufitowe
Walizki i pudła podróżne
Dywany
Brązy
Zabawki
Plakaty
Przewodnik po detalach
Szkło, ceramika i wyroby z metalu
Biżuteria
Meble i lampy
Stal i bakelit

SŁOWNICZEK

INDEKS

ŹRÓDŁA FOTOGRAFII
Każdy, kto interesuje się zabytkami rzemiosła artystycznego, powinien umieć rozpoznać ich charakterystyczne cechy i motywy dekoracyjne. Książka ta wskaże, na co należy zwracać uwagę, oglądając np. stary zegar lub filiżankę i pozwoli zdobyć wiedzę umożliwiającą dokonywanie właściwych zakupów. Opisane w niej zostały wszystkie ważniejsze style, pomocne w identyfikacji przedmiotów znajdujących się na rynku antykwarycznym.

Piękne, kolorowe fotografie oraz precyzyjne rysunki opatrzone szczegółowymi wyjaśnieniami wskażą Wam, w jaki sposób rozpoznać wyróżniające cechy zabytkowych krzeseł, stołów, biurek, dzbanków do kawy lub herbaty, świeczników i wielu innych przedmiotów pochodzących z różnych okresów historycznych. Kluczem ułatwiającym właściwą identyfikację antyków jest znajomość form charakterystycznych dla danej epoki i umiejętność rozpoznawania ich w interesującym nas obiekcie. W niniejszej książce zostaly przedstawione i poddane analizie dzieła rzemiosła europejskiego i amerykańskiego z różnych epok, począwszy od połowy XVII wieku po lata trzydzieste XX stulecia.

Przydatna projektowaniu wnętrz, gdy chcemy zastosować stare, stylowe antyczne meble i elementy wnętrzarskie.

Przedmowa do drugiego wydania


Wstęp: Stulecie epoki kajzerowskiej
Najważniejsze wystawy i publikacje
Wystawy
Publikacje
Zjednoczenie Niemiec i epoka kajzerowska: pojęcie i jego sens
Historyczne aspekty epoki kajzerowskiej
Przemiany polityczne i gospodarcze
Tło społeczne i ideowe
Narodziny i upowszechnienie się stylu
Punkt wyjścia
Wystawy przemysłowe i artystyczne
Przemysł i rzemiosło artystyczne
Stu najważniejszych producentów
Epoka kajzerowska i jej kultura mieszkania
Styl elitarny
Styl popularny
Meble epoki kajzerowskiej: wykonanie i materiał
Rękodzieło
Księga rachunkowa Hof-Moebel-Fabrik Chr. Niederhoefer Soehne
Historyczna analiza cen
Drewna szlachetne i fornirowane
Ilustrowany katalog
Sytuacja rynkowa i dynamika cen

Część barwna
O katalogu
Katalog systematyczny
Szafy duże
Szafy mniejsze
Szafy lustrzane
Szafy witrynowe, witryny
Dwuczęściowe szafy oszklone, komody z oszkloną nastawą
 

Bufety
Szafy kuchenne
Kredensy, kredensy dwuczęściowe
Szafy gabinetowe, szafy ozdobne
Vertika (szafonierki, pensjonarki)
Komody, szyfoniery
Szafki
Szafki umywalkowe, szafki nocne
Sekretery
Sekretery dwuczęściowe, sekretery dwuczęściowe oszklone
Biurka męskie proste i dwuczęściowe
Biurka damskie proste i dwuczęściowe
Stoły jadalne
Stoły salonowe
Stoliki do szycia, stoliki do gier
Stoliki ozdobne
Krzesła
Fotele i krzesła z poręczami
Krzesła gabinetowe z poręczami
Krzesła nożycowe, krzesła z poręczami i fotele
Kanapy
Komplety
Lustra, meble do wieszania
Galanteria meblowa
Meble różne
Zegary epoki kajzerowskiej
Zegary stojące
Zegary ścienne
Zegary stołowe
Dodatki
Słownik niektórych terminów fachowych
Bibliografia
Źródła ilustracji
Meble neorenesansowe epoki kajzerowskiej 1871-1914

Omawiane w książce meble antykwaryczne, mimo iż są poszukiwane i bardzo cenione przez projektantów wnętrz prywatnych czy publicznych, takich jak restauracje, puby lub sklepy, to jeszcze do niedawna były pomijane i niedoceniane przez specjalistów. Popularność tych mebli wynika z ich obecności na polskim rynku, wysokiej jakości wykonania, niewygórowanej ceny oraz zabytkowego i stylowego charkteru. Coraz częściej spotyka się je nie tylko w muzeach, lecz także w niekoniecznie luksusowo wyposażonych wnętrzach.
    * MALOWANA SKRZYNIA („CASSONE")
    * SKRZYNIE
    * SKRZYNIA-ŁAWA( ,,CASSAPANCA")
    * SKRZYNIA-ŁAWA( ,,CASSAPANCA")
    * BARGUENO (KABINET HISZPAŃSKI)
    * STIPO DA TAVOLO (SEPET WŁOSKI)
    * KABINET FRANCUSKI
    * SZAFA
    * SZAFA
    * SZAFA
    * SZAFAMALOWANA
    * SZAFA
    * SZAFA
    * SZAFA UBRANIOWA (WARDROBE)
    * MEBLE „DWUKORPUSOWE"
    * SZAFA „DWUKORPUSOWA"
    * WITRYNA (SERWANTKA)
    * WITRYNA
    * SERWANTKA
    * BUREALI GABINET (SEKRETERA ANGIELSKA)
    * TRUMEAU (SEKRETERA WŁOSKA)
    * TRUMEAU (SEKRETERA WŁOSKA)
    * SCHRIFTCABINET (SEKRETERA HOLENDERSKA)
    * SCHRIFTCABINET (SEKRETERA NIEMIECKA)
    * TALLBOY (WYSOKA KOMODAANGIELSKA)
    * DISPLAY GABINET (ANGIELSKI KABINET EKSPOZYCYJNY)
    * HIGHBOY (WYSOKA KOMODA AMERYKAŃSKA)
    * SECRETAIRE A ABBATANT (SEKRETERA FRANCUSKA)
    * SECRETAIRE EN ARMOIRE (SEKRETERA FRANCUSKA)
    * SZYFONIERA
    * SEKRETARZYK (SEKRETAR)
    * BIBLIOTECZKA (FRANCUSKA SZAFKA NA KSIĄŻKI)
    * BUREAU BOOKCASE l BIURKO-BIBLIOTEKA)
    * BIBLIOTEKA ANGIELSKA
    * BIBLIOTEKA WŁOSKA
    * BIBLIOTEKA
    * KĄTNIKI (SZAFKI KĄTOWE FRANCUSKIE)
    * KĄTNIKI (SZAFKI KATOWT WŁOSKIE)
    * KĄTNTKI (SZAFKI KĄTOWE WŁOSKIE)
    * KĄTNTK (SZAFKI KĄTOWE ANGIELSKIE)
    * KREDENS WŁOSKI (BUFET)
    * KREDENS MALOWANY WŁOSKI
    * KREDENS WŁOSKI
    * KREDENS MALOWANY WŁOSKI
    * SIDE-CABINET (KREDENS ANGIELSKI)
    * KREDENS FRANCUSKI
    * RENESANSOWA KOMODA WŁOSKA
    * KOMODA WŁOSKA
    * KOMODA ANGIELSKA
    * KOMODA FRANCUSKA
    * KOMODA FRANCUSKA
    * KOMODA PORTUGALSKA
    * KOMODA WENECKA MALOWANA
    * KOMODA WŁOSKA
    * KOMODA WŁOSKA
    * KOMODA SZWEDZKA
    * KOMODY FRANCUSKIE I WŁOSKIE
    * KOMODA FRANCUSKA
    * PAPELEIRA (SEKRETARZYK PORTUGALSKI)
    * WŁOSKA KOMODA Z ODKŁADANYM BUTEM (SEKRETARZYK)
    * WŁOSKA KOMODA Z ODKŁADANYM BUTEM l SEKRETARZYK)
    * HOLENDERSKA KOMODA Z ODKŁADANYM BLATEM (SEKRETARZYK)
    * ANGIELSKIE „BUREAU" - KOMODA Z ODKŁADANYM BLATEM (SEKRETARZYK)
    * KOMODKI WŁOSKIE
    * KOMODKI WŁOSKIE
    * SZAFECZKA
    * KLĘCZNIK
    * STOLIK NOCNY
    * MALOWANE KOMODKI WENECKIE
    * KOMÓDKA WŁOSKA
    * KLĘCZNIKWŁOSKI
    * SŁUPKI
    * KOMODKI FRANCUSKIE
    * KOMODKI ANGIELSKIE
    * KOMODKI WŁOSKIE
    * ŁÓŻKO
    * ŁÓŻKO BALDACHIMOWE FRANCUSKIE
    * ŁÓŻKO BALDACHIMOWE ANGIELSKIE
    * ŁÓŻKO ŻELAZNE
    * ŁÓŻKO
    * LUSTRO WISZĄCE WŁOSKIE
    * LUSTRO WISZĄCE FRANCUSKIE
    * LUSTRO MALOWANE WISZĄCE WŁOSKIE
    * LUSTRA WENEC KIE
    * LUSTRO NADKOMINKOWE WŁOSKIE
    * LUSTRZANE APL1KI (ODBLAŚNICE)
    * LUSTRO SOCZEWKOWE ANGIELSKIE
    * LUSTRO TYPU „PSYCHE"
    * LUSTRA WŁOSKIE

 
STOŁY

    * STÓŁ WŁOSKI „AD ASSO DI COPPE"
    * STÓŁ ANGIELSKI Z ROZKŁADANYM BLATEM
    * STÓŁ WŁOSKI Z OPUSZCZANYMI KLAPAMI
    * STÓŁ WŁOSKI „NA LIRACH"
    * STOLIK WŁOSKI
    * STÓŁ CENTRALNY WŁOSKI
    * STÓŁ JADALNY WŁOSKI
    * STÓŁ "IADALNY FRANCUSKI
    * STÓŁ CENTRALNY ANGIELSKI
    * STÓŁ IADALNY ANGIELSKI
    * STOŁ INKRUSTOWANY WŁOSKI
    * STÓŁ Z MIKROMOZAIKĄ
    * STÓŁ Z PLAKIETAMI PORCELANOWYMI
    * STÓŁ KONSOLOWY WŁOSKI
    * STÓŁ KONSOLOWY FRANCUSKI (TABLE-CONSOLE)
    * STÓŁ PRZYŚCIENNY ANGIELSKI „SIDE TABLE"
    * KONSOLA WŁOSKA
    * KONSOLA MALOWANA WŁOSKA
    * KONSOLA WŁOSKA
    * KONSOLA HISZPAŃSKA
    * KONSOLA
    * STOLIKI DO GRY FRANCUSKIE
    * STOLIKI DO GRY ANGIELSKIE
    * STOLIKI DO GRY WŁOSKIE
    * STOLIKI DO GRY WŁOSKIE
    * STOLIK POMOCNICZY (POMOCNIK) FRANCUSKI
    * STOLIK DO HERBATY ANGIELSKI
    * GERYDONY WŁOSKIE
    * KOMPLET STOLIKÓW (NESTOFTABLES) ANGIELSKICH
    * SOFA-TABLE (ROZKŁADANY STOLIK ANGIELSKI)
    * GERYDONY WŁOSKIE
    * STÓŁ DO ROBÓTEK
    * TOALETKA FRANCUSKA (COIFFEUSE LUB POUDREUSE)
    * TOALETKA WŁOSKA
    * TOALETKA
    * TOALETKA EMPIROWA
    * TOALETKA
    * BIURKO WŁOSKIE „SAN FILIPPO"
    * BUREAU A CYLINDRE (BIURKO FRANCUSKIE)
    * BUREAU PŁAT i FRANCUSKIE BIURKO-STÓŁ)
    * KNEEHOLE DESK 'BIURKO ANGIELSKIE)
    * WŁOSKIE BIURKA TYPU „MAZARIN" (BUREAU „MAZARIN")
    * BIURKO WŁOSKIE
    * BIURKO WŁOSKIE
    * BIURKAANGIELSKIE
    * BIURKO
    * STÓŁ DO PISANIA
    * BIURKO FRANCUSKIE
    * BUREAU A CYLINDRE (BIURKO CYLINDRYCZNE)


MEBLE DO SIEDZENIA

    * KRZESŁA WŁOSKIE
    * KRZESŁO AMERYKAŃSKIE
    * KRZESŁO FRANCUSKIE
    * KRZ E S ŁO FRAŃ C U SKIE
    * KRZESŁO ANGIELSKIE
    * KRZESŁA W STYLU KRÓLOWEJ ANNY
    * KRZESŁO WŁOSKIE
    * KRZESŁA WŁOSKIE
    * KRZESŁA PORTUGALSKIE
    * DĘBOWE KRZESŁA AMERYKAŃSKIE
    * KRZESŁA FRANCUSKIE
    * KRZESŁA ANGIELSKIE W STYLU REGENCJI
    * KRZESŁA
    * FOTELE
    * BERŻERA - FRANCUSKI FOTEL „BERGERE"
    * FOTEL FRANCUSKI
    * FOTEL FRANCUSKI
    * FOTEL ANGIELSKI
    * FOTEL ANGIELSKI
    * FOTEL WŁOSKI
    * MALOWANE FOTELE WENECKIE
    * FOTELEWŁOSKIE
    * FOTELE FRANCUSKIE
    * FOTELE WŁOSKIE
    * KANAPA FRANCUSKA
    * KANAPA FRANCUSKA
    * KANAPA ANGIELSKA
    * KANAPA WACHLARZOWA WŁOSKA
    * ZŁOCONA KANAPA WŁOSKA
    * MALOWANA KANAPA WŁOSKA
    * SOFY I KANAPY HISZPANSKIE I PORTUGALSKIE
    * KANAPA AUSTRIACKA
    * KANARY WŁOSKA
    * SZEZLONG „DUCHESSE" FRANCUSKI
    * SZEZLONG „DORMEUSE" WŁOSKI
    * SZEZLONG „MERIDIENNE" WŁOSKI
    * TABORETYFRANCUSKIE
    * TABORETY ANGIELSKIE
    * TABORETY WŁOSKIE
    * TABORET
    * ŁAWKA
    * ŁAWKA ANGIELSKA


STYLE W XX WIEKU

    * MEBLE AMERYKAŃSKIE POD WPŁYWEM RUCHU „ARTS AND CRAFTS"
    * MEBLE WIEDEŃSKIE Z KRĘGU „WIENER WERKSTATTE"
    * MEBLE SECESYJNE
    * INTARSJOWANE MEBLE WŁOSKIE W STYLU ART DECO
    * MEBLE UNIKATOWE WŁOSKIE W^ STYLU ART DECO


DODATKOWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA WNĘTRZA

    * ZŁOCONE RAMY WŁOSKIE Z XVII W.
    * SKÓRZANE PARAWANY
    * LICHTARZE (SWIECZNIKI STOJĄCE) WŁOSKIE
    * EKRANY KOMINKOWE
    * DROBNE PRZEDMIOTY DREWNIANE ANGIELSKIE
    * KOMPLETY TOALETOWE WENECKIE
    * ŻARDINIERA
    * FIGURY MAURÓW


MEBLE AUTORSKIE

    * MEBLE BOULLE’A
    * MEBLE ROENTGENÓW
    * MEBLE MAGGIOLINIEGO
    * MEBLE PIFFETTIEGO
    * MEBLE SCHINKLA
    * MEBLE BUGATTIEGO


Ten niezwykły leksykon stanowi zarówno fascynujący poradnik dla osób mało zorientowanych w świecie antyków jak i prawdziwe kompendium dla koneserów sztuki. Każdy znajdzie w nim dla siebie coś intersującego. Niewątpliwie największym walorem książki są liczne ilustracje, ukazujące nieprzemijającą urodę dawnych mebli, odkrywające tajniki ich konstrukcji i dekoracji. Każdy ilustrowany przedmiot zaopatrzony jest w dokładny, niemal inwentaryzatorski opis, uwzględniający materiał, sposoby zdobienia, poszczególne części, wymiary, jego datowanie i miejsc przechowywania. Książka powinna zatem zainteresować zarówno koneserów zabytkowych mebli, znawców i zbieraczy, jak i początkujących kolekcjonerów czy tylko miłośników pięknych mebli.